Home > Preu mínim garantit

Preu mínim garantit
Exe Campus

En què consisteix la millor tarifa garantida?

Exe Hotels li garanteix que les tarifes que troba en els llocs web de les seves marques, són les tarifes més baixes disponibles. Si feu una reserva a la nostra pàgina web i, dins de les 2 hores posteriors a la reserva, troba una tarifa més baixa disponible per al públic en algun altre lloc web, Exe Hotels li cobrarà la tarifa més baixa i més li farà un descompte addicional del 5%. Això significa que si vostè reserva una habitació en un lloc web de Exe Hotels per 120 € i després la troba a 100 € en qualsevol altra banda, li donarem l'habitació per 95 €. Per obtenir un altre tipus de detalls consulteu el nostre Avís Legal.

¿Aquesta tarifa mínima és aplicable a tots els contractes?

No, la millor tarifa garantida de Exe Hotels s'aplica a les tarifes publicades que estan disponibles per al públic en general. No s'aplica a tarifes de grups, contractes especials, tour operacions, associacions, empreses, etc.

Com s'envia una reclamació per el preu mínim garantit?

Si trobeu una tarifa més baixa que la que va reservar a la web www.exehotels.com passades 2 hores des de la reserva, haurà d'enviar una petició de Reclamació de Millor Tarifa Garantida per correu electrònic. O per fax al 93 295 53 70 juntament amb la prova que ha trobat una tarifa més baixa (aquesta ha d'explicar les regles i les restriccions que s'apliquen a la tarifa i ha d'estar disponible).

La nostra Central de Reserves comprovarà que la informació sigui correcta i de ser així ens posarem en contacte amb el client per informar-lo del canvi de tarifa.